सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र सूचना


सूचीकृत हुने बारे सूचना

यस कार्यालयका लागि आ.व. २०७७/०७८ मा आवश्यक पर्ने तपसिलमा उल्लेखित खरिद कार्यहरु तथा सेवा प्राप्त गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar