सूचना तथा समाचार


स्वतः प्रकाशन २०७८ साउन देखि असोजसम्म

स्वत प्रकाशन २०७८ साउन देखि असोजसम्म
प्रोफाइल उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा (सिस्ने, भूमे र पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका)

[embeddoc url=”http://dccrukumeast.gov.np/wp-content/uploads/2020/09/प्रोफाइल-सम्बन्धमा.pdf” download=”all”]वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पठाइदिने सम्बन्धमा (सिस्ने, भूमे र पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका)

[embeddoc url=”http://dccrukumeast.gov.np/wp-content/uploads/2020/09/वार्षिक-प्रगति-सम्बन्धमा-जिसस.pdf” download=”all”]रिक्त पदहरुको विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा (सिस्ने, भूमे र पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका

प्रस्तुत विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंको मिति २०७७।०५।२३, च.नं. २७ को पत्रबाट जिल्लाभित्रका स्थानीय तहहरुमा रिक्त...
थप पढ्नुहोस ...जिल्लाको संक्षिप्त परिचय

नेपालको एकात्मक राज्य प्रणाली अन्तर्गतको रुकुम जिल्लालाई संविधान सभाबाट निर्माण गरिएको संघीयता सहितको संविधान “नेपालको संविधान”बाट राज्यको गठित नया संघीय...
थप पढ्नुहोस ...आधिकारिक सम्पर्क फोन र इमेल सम्बन्धमा

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, रूकुम (पूर्व) ले जिल्ला स्थित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका कार्यालयहरुको वार्षिक कार्यक्रम संगालो प्रकाशन...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar