बिमला रोका श्रेष्ठ

पद : नि. जिल्ला समन्वय अधिकारी

शाखा :

टेलिफोन :

इमेल : sms2bimala@gmail.com

स्थायी ठेगाना : भूमे गाउँपालिका-३, रुकुम (पूर्व)

कार्यकाल :


Skip to toolbar