पदाधिकारी

मेघ बहादुर श्रेष्ठ

जिल्ला समन्वय प्रमुख

पढ्नुहोस..

मोहन बहादुर के.सी.

जिल्ला समन्वय उपप्रमुख

पढ्नुहोस..

बलकर्म बुढा

जि.स.स. सदस्य

पढ्नुहोस..

लालजित बुढा

जिल्ला समन्वय समिति सदस्य

पढ्नुहोस..

बिन्दु रावल

जि.स.स. सदस्य

पढ्नुहोस..

विष्णु रोका

जि.स.स. सदस्य

पढ्नुहोस..

प्रतिमा पुन

जि.स.स. सदस्य

पढ्नुहोस..

कल्पना कुमारी सुनार

जि.स.स. सदस्य

पढ्नुहोस..

मैमान रोका

जि.स.स. सदस्य

पढ्नुहोस..

जिल्लाको संक्षिप्त परिचय


थप पढ्नुहोस्

कर्मचारीहरु

  • अन्जनकुमार मिश्र

    अन्जनकुमार मिश्र

    पद : जिल्ला समन्वय अधिकारी सम्पर्क नम्बर: ९८४१४१००४८, ९८५७८४७४२२ इमेल:ankmmsr@gmail.com
Skip to toolbar