पदाधिकारी

मेघ बहादुर श्रेष्ठ graphic

मेघ बहादुर श्रेष्ठ

प्रमुख

पढ्नुहोस..

मोहन बहादुर के.सी.

उपप्रमुख

पढ्नुहोस..

बलकर्म बुढा

जि.स.स. सदस्य

पढ्नुहोस..

लालजित बुढा

जिल्ला समन्वय समिति सदस्य

पढ्नुहोस..

बिन्दु रावल

जि.स.स. सदस्य

पढ्नुहोस..

विष्णु रोका

जि.स.स. सदस्य

पढ्नुहोस..

प्रतिमा पुन

जि.स.स. सदस्य

पढ्नुहोस..

कल्पना कुमारी सुनार

जि.स.स. सदस्य

पढ्नुहोस..

मैमान रोका

जि.स.स. सदस्य

पढ्नुहोस..

जिल्लाको संक्षिप्त परिचय


थप पढ्नुहोस्

कर्मचारीहरु

Skip to toolbar