पदाधिकारी

गजेन्द्र ब. ओली graphic

गजेन्द्र ब. ओली

जिल्ला समन्वय प्रमुख

पढ्नुहोस..

भीम कुमारी पुन graphic

भीम कुमारी पुन

जिल्ला समन्वय उपप्रमुख

पढ्नुहोस..

दयालसिङ पुन graphic

दयालसिङ पुन

जि.स.स. सदस्य

पढ्नुहोस..

धनिमान बुढा graphic

धनिमान बुढा

जिल्ला समन्वय समिति सदस्य

पढ्नुहोस..

रीता कामी graphic

रीता कामी

जि.स.स. सदस्य

पढ्नुहोस..

आस्था वि.क. graphic

आस्था वि.क.

जि.स.स. सदस्य

पढ्नुहोस..

विष्णु नेपाली graphic

विष्णु नेपाली

जि.स.स. सदस्य

पढ्नुहोस..

जनक कामी graphic

जनक कामी

जि.स.स. सदस्य

पढ्नुहोस..

महेन्द्र मल्ल graphic

महेन्द्र मल्ल

जि.स.स. सदस्य

पढ्नुहोस..

जिल्लाको संक्षिप्त परिचय


थप पढ्नुहोस्

कर्मचारीहरु

Skip to toolbar